چگونه با استفاده از تکنیک‌های پیوند و داستان اطلاعات را بهتر حفظ کنیم؟

چگونه با استفاده از تکنیک‌های پیوند و داستان اطلاعات را بهتر حفظ کنیم؟

یکی از ساده‌ترین تکنیک‌های به یادآوری اطلاعات، روش پیوند است. در این روش ابتدا باید فهرست مواردی را که می‌خواهید به خاطر بسپارید، تهیه کنید و سپس بین عناصر آن

مرور مطالب با ۳ تکنیکی که اطلاعات را به حافظه بلندمدت منتقل می‌کند

مرور مطالب با ۳ تکنیکی که اطلاعات را به حافظه بلند مدت منتقل می‌کند

  برای همه‌ی ما پیش آمده است که در دوره‌ای آموزشی شرکت کرده‌ایم، کتابی خوانده‌ایم یا مهارت جدیدی یاد گرفته‌ایم اما پس از چند هفته بیشترِ مطالبی را که آموخته‌ایم،

نمایش نوشته های بیشتر