چرا مردها خیانت می‌کنند؟ جامعه‌شناسان و روانشناسان چه می‌گویند؟

چرا مردها خیانت می‌کنند؟! مردهایی که با خیانت، زندگی مشترک‌شان را نابود کرده‌اند، پاسخ‌های خلاقانه‌ای به این سؤال می‌دهند. گاهی مردها در برابر مشاور و زنی که دوستش دارند، ادعا

نمایش نوشته های بیشتر