زنان کارآفرین باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

کارآفرین شدن، همت و تلاش زیادی می‌خواهد. چالش‌های مختلفی برای پیشبرد اهداف کارآفرینانه وجود دارند. این موضوع زمانی دشوارتر می‌شود که شما در گروه اقلیت‌ها باشید. منظور از اقلیت‌ها، گروهی

نمایش نوشته های بیشتر