مرور مطالب با ۳ تکنیکی که اطلاعات را به حافظه بلندمدت منتقل می‌کند

مرور مطالب با ۳ تکنیکی که اطلاعات را به حافظه بلند مدت منتقل می‌کند

  برای همه‌ی ما پیش آمده است که در دوره‌ای آموزشی شرکت کرده‌ایم، کتابی خوانده‌ایم یا مهارت جدیدی یاد گرفته‌ایم اما پس از چند هفته بیشترِ مطالبی را که آموخته‌ایم،

نمایش نوشته های بیشتر